Tiara Ampang Kondominium

Tiara Ampang Kondominium


Merupakan projek pembangunan mewah yang pertama dibina Selaman Sdn. Bhd. Projek ini terdiri dari apartment mewah berjumlah 400 unit. Pada tahun 1998 kondominium ini telah siap dan mula diduduki dengan nilai jualan RM88.8 juta.

Categories: Completed Projects.