AHLI
KUMPULAN
PENGURUSAN

Puan Hajah Kamarul Azian Binti Hashim
Ketua Pegawai Eksekutif

Encik Dzulkarnain Bin Ahmad
Ketua Pegawai Operasi

Encik Nor Hisham Bin Adanan
Ketua Bahagian Pentadbiran Tanah

Puan Lilywaty Binti Zainul Zin
Ketua Bahagian Perolehan / Kontrak

Encik Isma Khairil Fitri Bin Ismail
-MCIM
Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan

Tuan Haji Juhar Bin Tajuddin
Ketua Bahagian Pengurusan Projek

Puan Norlela Binti Idris
Ketua Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran

Encik Junaidey Bin Jamain
-RPM
Ketua Bahagian Pengurusan Harta dan Aset

Encik Mohd Nasir Bin Mohd Ali
-C.A (M), ASEAN CPA
Ketua Bahagian Kewangan

Encik Latiffatul Bahar Bin Sayuti
Ketua Bahagian Pembangunan Bisnes

Encik Nor Hisham Bin Adanan
Ketua Bahagian Pentadbiran Tanah

Tuan Haji Juhar Bin Tajuddin
Ketua Bahagian Pengurusan Projek

Encik Mohd Nasir Bin Mohd Ali
-C.A (M), ASEAN CPA
Ketua Bahagian Kewangan

Puan Lilywaty Binti Zainul Zin
Ketua Bahagian Perolehan / Kontrak

Puan Norlela Binti Idris
Ketua Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran

Encik Latiffatul Bahar Bin Sayuti
Ketua Bahagian Pembangunan Bisnes

Encik Isma Khairil Fitri Bin Ismail
-MCIM
Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan

Puan Surya Fareeza Binti A.Rahim
Ketua Bahagian Kontrak

Encik Junaidey Bin Jamain
-RPM
Ketua Bahagian Pengurusan Harta dan Aset

Berjaya

Pendaftaran anda telah berjaya. Terima kasih kerana melanggan dengan kami